Khổ Qua - VINO 05

- Cây sinh trưởng và phát triển rất khỏe.

- Kháng bệnh do virus.

- Trái màu xanh bóng, dài 16-18 cm, gai nở thẳng, cơm dày,

   thích hợp cho vận chuyển xa, không nứt trái vào mùa mưa,

   độ đồng đều cao,

- Năng suất:                  4-5 kg/gốc.

- Thời gian thu hoạch: 34-36 ngày và kéo dài 2 tháng.

- Mật độ trồng:             Mùa mưa 1.4 x 0.4 m

                                       Mùa nắng 1.4 x 0.3 m
Khổ Qua - VINO 606

- Cây sinh trưởng tốt trong mọi thời vụ.

- Kháng bệnh rất mạnh.

- Trái màu xanh bóng, dài 14-16 cm, gai nở thẳng, cơm dày,

   thích hợp cho vận chuyển xa, không nứt trái vào mùa mưa,

   độ đồng đều cao,

- Năng suất:                   4-5 kg/gốc.

- Thời gian thu hoạch: 34 ngày và kéo dài 2 tháng.

- Mật độ trồng:              Mùa mưa 1.2 x 0.4 m

                                        Mùa nắng 1.2 x 0.3 m
Khổ Qua - VINO 08

- Cây sinh trưởng tốt trong mọi thời vụ.

- Kháng bệnh do virus (đầu đinh, đầu lân).

- Trái màu xanh bóng, dài 20-22 cm, gai nở thẳng, cơm dày,

   thích hợp cho vận chuyển xa, không nứt trái vào mùa mưa,

   độ đồng đều cao,

- Năng suất                   4-5 kg/gốc.

- Thời gian thu hoạch: 33-35 ngày và kéo dài 2 tháng.

- Mật độ trồng:             Mùa mưa 1.2 x 0.6 m

                                       Mùa nắng 1.2 x 0.5 m
Khổ Qua - VINO 04

- Cây sinh trưởng tốt trong mọi thời vụ. Kháng bệnh do virus.

- Trái màu xanh bóng, dài 15-17 cm, gai nở thẳng, cơm dày,

   thích hợp cho vận chuyển xa, không nứt trái vào mùa mưa,

   độ đồng đều cao,

- Năng suất:                  4-5 kg/gốc.

- Thời gian thu hoạch: 35-38 ngày và kéo dài 2 tháng.

- Mật độ trồng:             Mùa mưa 1.4 x 0.8 m

                                       Mùa nắng 1.4 x 0.6 m
Khổ Qua - VINO Galaxy L1

-Cây sinh trưởng tốt trong mọi thời vụ. Kháng bệnh virus.

-Trái màu xanh bóng, dài 22-24 cm, gai nở thẳng, cơm dày,

  thích hợp cho vận chuyển xa, không nứt trái vào mùa mưa,

  độ đồng đều cao,

- Năng suất:                   4-5 kg/gốc.

- Thời gian thu hoạch:  33-35 ngày và kéo dài 2 tháng.

- Mật độ trồng:              Mùa mưa 1.2 x 0.6 m

                                        Mùa nắng 1.2 x 0.5 m
Khổ Qua - 241

- Đây là giống rất thích hợp trồng quanh năm ở vùng nhiệt đới.

- Trái màu xanh bóng, dài 17-20 cm, gai nở thẳng, cơm dày,

   thích hợp cho vận chuyển xa, không nứt trái vào mùa mưa,

   độ đồng đều cao,

- Năng suất:                  4-5 kg/gốc.

- Thời gian thu hoạch: 33-35 ngày và kéo dài 2 tháng.

- Mật độ trồng:             Mùa mưa 1.2 x 0.7 m

                                       Mùa nắng 1.2 x 0.5 m
Khổ Qua - 242

- Đây là giống khổ qua lai F1 có thời gian sinh trưởng ngắn.

- Sức sinh trưởng khá, có thể trồng trên giàn lưới thô sơ.

- Trái màu xanh bóng, dài 20-22 cm, cơm dày,

   thích hợp cho vận chuyển xa, không nứt trái vào mùa mưa,

   độ đồng đều cao.

- Năng suất:                   3-4 kg/gốc.

- Thời gian thu hoạch:  33-35 ngày và kéo dài 2 tháng.

- Mật độ trồng:              Mùa mưa 1.2 x 0.7 m

                                        Mùa nắng 1.2 x 0.5 m
KHỔ QUA - GALATICO S2

- Cây sinh trưởng khỏe, kháng bệnh tốt

- Trái ngắn, màu xanh bóng, cơm dày

- Năng suất cao

- Mật độ gieo trồng: 0,5 - 0,7 m x 1,4 - 1,6 m
KHỔ QUA - VINO 12

- Cây sinh trưởng phát triển khỏe, kháng bệnh tốt

- Trái màu xanh bóng, gai nhọn, năng suất cao

- Mật độ gieo trồng: 0,5 - 0,7 m x 1,4 - 1,6 m
Khổ Qua VINO GALAXY B1

- Cây sinh trưởng và phát triển rất tốt.

- Không nứt trái vào mùa mưa. 

- Thích hợp vận chuyển xa. 

- Đặc điểm:  Trái dài 20-24cm, xanh bóng, cơm dày, 

- Năng suất: Cao 5-6 kg/ gốc, độ đồng đều cao.

- TGTH:          33-35 ngày và kéo dài 2 tháng.

- Mật độ:       Mùa mưa  1.2 x 0.7m

                      Mùa nắng 1.2 x 0.5m
Liên hệ Download Sitemap Webmail Đại lý