Đậu Bắp Cao Sản - VINO 234

- Cây sinh trưởng phát triển mạnh, kháng bệnh tốt,

   trồng được quanh năm.

- Trái dài 15-17 cm, màu xanh , mềm, không sơ.

- Năng suất cao, trung bình 45-50 trái/ cây.

- Thu hoach:      45-50  ngày sau gieo

- Mật độ trồng:  Mùa mưa  1.2  x  0.4  m

                            Mùa nắng 1.2  x  0.3  m
Liên hệ Download Sitemap Webmail Đại lý