Bầu - VINO B52

- Giống thu hoạch sớm và rộ.

- Cây sinh trưởng và phát triển mạnh, kháng bệnh virus tốt,

   năng suất cao, trồng được quanh năm.

- Trái màu xanh nhạt, chắc trái, vận chuyển xa tốt.

- Trái suông dài 28-32 cm, độ đồng đều cao, thịt trái không đen

   khi nấu chín.

- Thu hoach: 45 ngày sau gieo.
Bầu - VINO 036

- Cây sinh trưởng phát triển rất khỏe, kháng tốt bệnh virus và

   nứt thân xì mủ.

- Trái màu xanh bóng, có sao, chắc trái, vận chuyển xa tốt.

- Trái suông dài 24-26 cm, độ đồng đều cao, thịt không đen

   khi nấu chín.

- Thu hoach: 48-50 ngày sau gieo.

- Mùa mưa  1.8  x  1.0  m

- Mùa nắng 1.8  x   0.8 m
Bầu - VINO AR 16

- Giống thu hoạch sớm và rộ, Cây sinh trưởng và phát triển

   mạnh, kháng bệnh virus tốt, năng suất cao, trồng được

   quanh năm.

- Trái màu xanh bóng, có vân sao, chắc trái, vận chuyển xa tốt.

- Trái suông dài 20-24 cm, độ đồng đều cao, thịt trái không đen

   khi nấu chín.

- Thu hoach: 47-49 ngày sau gieo.

- Mật độ trồng:

- Mùa mưa  1.8  x  1.0  m

- Mùa nắng 1.8  x   0.8 m
Bầu - VINO 007

- Cây phát triển rất  khỏe, kháng bệnh tốt, năng suất cao.

- Trái dài khoảng 35-40cm, màu xanh bóng có sao, suông đều.

- Thời gian thu hoạch khoảng 50-52 ngày sau khi gieo.
Bầu - VINO 246

- Cây sinh trưởng và phát triển rất mạnh, kháng bệnh virus tốt,

   năng suất cao, trồng được quanh năm.

- Trái màu xanh, rất bóng, có vân sao, chắc trái, vận chuyển xa

   tốt.

- Trái suông dài 20-24 cm, độ đồng đều cao, thịt trái không đen

   khi nấu chín.

- Đặc biệt giống có khả năng vừa thu trái, vừa thu ngọn,

  ngọn rất to và nặng ký

- Thu hoach:       47-49 ngày sau gieo.

- Mật độ trồng:  Mùa mưa  2.2  x  1.0  m

                            Mùa nắng 1.8  x   0.8 m
BẦU - VINO 117

- Cây sinh trưởng phát triển mạnh, kháng bệnh tốt

- Năng suất cao

- Trái màu xanh bóng, rất đẹp. Có thể trồng quanh năm.

- Mật độ gieo trồng: 0,8 - 1 m x  2,5 - 3,0 m
Liên hệ Download Sitemap Webmail Đại lý