CẢI BẸ XANH

- Cây sinh trưởng, phát triển khỏe

- Năng suất cao, thích nghi rộng, có thể trồng được quanh năm

- Mật độ gieo trồng: 15 - 20 cm x 15 - 20 cm
RAU MUỐNG LÁ TRE VINO

- Cây sinh trưởng, phát riển mạnh, kháng bệnh tốt

- Năng suất cao

- Lá dài, chiều ngang nhỏ, màu xanh đẹp, chất lượng ăn ngon.

- Cây đồng đều, thích nghi rộng, trồng được quanh năm

 
NGÒ HẠT LỚN VINO

- Cây sinh trưởng, phát triển mạnh, kháng bệnh tốt

- Lá màu xanh rất đẹp, có khía chia thùy, mùi rất thơm

- Cây đồng đều, thích nghi rộng. Trồng được quanh năm
XÀ LÁCH CAO SẢN VINO

  • Cây sinh trưởng, phát triển mạnh
  • Năng suất cao
  • Lá màu xanh rất đẹp
  • Cây đồng đều, thích nghi rộng, trồng được quanh năm
  • Mật độ  gieo trồng: 20 – 25 cm x 20 – 25 cmCẢI NGỌT CAO SẢN VINO

  • Cây sinh trưởng, phát triển khỏe
  • Lá màu xanh mướt rất đẹp, ăn ngon ngọt
  • Cây đồng đều, thích nghi rộng, trồng được quanh năm
  • Mật độ  gieo trồng: 20 – 25 cm x 20 – 25 cmLiên hệ Download Sitemap Webmail Đại lý