Mướp Hương - VINO 109

- Cây sinh trưởng phát triển mạnh, kháng bệnh virus tốt, năng

   suất cao.

- Trái dài 23-25 cm, thịt trái thơm, ngon. Trái màu xanh nhạt.

- Trồng được quanh năm.

- Thu hoach:      40-42  ngày sau gieo.

- Mật độ trồng:  Mùa mưa  1.8  x  0.8  m

                            Mùa nắng  1.8  x   0.6 m
Mướp Hương - VINO 157

- Cây sinh trưởng phát triển rất khỏe, năng suất cao.

- Trái dài 23-25 cm, thịt trái thơm, ngon, trái màu xanh đậm.

- Trồng được quanh năm.

- Thu hoach:      40-42  ngày sau gieo.

- Mật độ trồng:  Mùa mưa  1.8   x    0.8  m

                            Mùa nắng  1.8  x   0.6 m
Mướp Hương - VINO 381

- Cây sinh trưởng phát triển rất khỏe, năng suất cao.

- Trái dài 27-30 cm, thịt trái thơm, ngon, trái màu xanh

   đậm. Trồng được quanh năm.

- Thu hoach:      40-42  ngày sau gieo.

- Mật độ trồng:  Mùa mưa  1.8   x    0.8  m

                            Mùa nắng  1.8  x   0.6 m
MƯỚP HƯƠNG - VINO 1107

- Cây sinh trưởng, phát triển mạnh, kháng bệnh tốt

- Trái màu xanh đậm, suôn dài

- Năng suất cao

- Mật độ gieo trồng: 0,5 - 0,6 m x 1,6 - 2,0 m
Liên hệ Download Sitemap Webmail Đại lý