Dưa Leo - VINO 302

- Cây sinh trưởng tốt, phân nhánh nhiều, mật độ bông trái cao,

   thu hoạch rộ.

- Trái có màu xanh rất đẹp, suông, dài 15-17 cm.

- Trái có độ đồng đều cao, năng suất 3-4 kg/gốc.

- Thu hoach:      34-36  ngày sau gieo.

- Mật độ trồng:  Mùa nắng:  1,2 x 0.5m

                            Mùa mưa:   1,2 x 0,6m
Dưa Leo - 702

- Cây sinh trưởng tốt, phân nhánh nhiều, thu hoạch rộ.

- Trái có màu xanh rất đẹp, suông, dài 20-22 cm.

- Trái có độ đồng đều cao,

- Năng suất:        3-4 kg/gốc.

- Thu hoach:       34-36  ngày sau gieo.

- Mật độ trồng:  Mùa nắng:  1,2 x 0.5m

                            Mùa mưa:   1,2 x  0,6m
Dưa Leo - Hunter 2.0

- Đây là giống dưa leo mới được đưa ra thị trường, dạng trái

  ngắn.

- Cây phát triển khỏe, cành nhánh phát triển nhiều. Trái suôn

   đẹp, màu xanh nhạt, thịt trái dày, giòn, vị ngon, ngọt.

- Có khả năng kháng bệnh sương mai tốt.

- Mật độ trồng: Mùa nắng:  1,2 x 0.5m

                           Mùa mưa:   1,2 x  0,6m
Liên hệ Download Sitemap Webmail Đại lý