Dưa Hấu - Thuận Phong 1.0

- Cây sinh trưởng phát triển mạnh, kháng bệnh tốt,

   thích hợp với nhiều loại đất, trồng được quanh năm.

- Trái dài, to, vỏ xanh, vân xanh đậm, Thích hợp cho bảo

   quản và vận chuyển xa.

- Ruột đỏ tươi, độ đường cao. trọng lượng trái: 3-3,5 kg/trái.

- Thu hoach: 58-60  ngày sau gieo.

- Mật độ trồng (bò đất hàng đôi):  Mùa mưa  5.0  x  0.4  m

                                                        Mùa nắng 5.0  x  0.3  m
Dưa Hấu - Hero 1.0

- Cây sinh trưởng phát triển mạnh, kháng bệnh tốt.

- Thích hợp với nhiều loại đất, trồng được quanh năm.

- Trái dài, to, vỏ xanh, vân xanh đậm, Thích hợp cho

   bảo quản và vận chuyển xa.

- Ruột đỏ tươi, độ đường cao.

- Trọng lượng trái: 3-3,5 kg/trái.

- Thu hoach:           58-60  ngày sau gieo.

- Mật độ trồng:       Mùa mưa  5.0  x  0.4  m

                                 Mùa nắng 5.0  x  0.3  m
Liên hệ Download Sitemap Webmail Đại lý