Đậu Xanh Cao Sản - VINO 079

- Giống sinh trưởng mạnh và chống chịu tốt.

- Hạt to, bóng.

- Trồng được quanh năm.

- Năng suất trung bình 2,5-3 tấn/ha.

- Thời gian thu hoạch: 60-65 ngày sau gieo
Đậu Xanh - View 01

- Giống sinh trưởng mạnh và chống chịu tốt.

- Hạt to, bóng. Trồng được quanh năm.

- Năng suất trung bình 2,5-3 tấn/ha.

- Thời gian thu hoạch: 60-65 ngày sau gieo
Liên hệ Download Sitemap Webmail Đại lý