Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (22/06/2020 - 30/06/2020)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (22/06/2020 - 30/06/2020)

Ở khu vực ĐBSCL, rầy nâu gây hại chủ yếu trà lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ, ở mức nhẹ - trung bình. Dự kiến rầy trưởng thành di trú tập trung vào cuối tháng 6/2020; các tỉnh chuẩn bị gieo sạ lúa Thu Đông cần cần lưu ý theo dõi diễn biến rầy nâu di trú và diễn biến của thời tiết để gieo sạ “né rầy” nhằm hạn chế rầy nâu di trú truyền bệnh virus vàng lùn, lùn xoắn lá cho cho cây lúa non.

 

1. Trên cây lúa

 

a) Các tỉnh phía Bắc

 

- Đối với các tỉnh Bắc Bộ: 

 

Trên mạ mùa sớm, lúa mùa cực sớm: Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại tăng, mức độ hại phổ biến nhẹ - trung bình, tập trung tại các tỉnh trung du miền núi phía Bắc như Yên Bái, Cao Bằng, Lai Châu; ốc bươu vàng, chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ ... hại cục bộ.

 

- Đối với các tỉnh Bắc Trung bộ: 

 

Trên lúa Hè Thu, Mùa sớm: Chuột gây hại tăng trên lúa gieo thẳng tại các địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, hại nặng ở các khu ruộng mới gieo, gần gò bãi, mương máng, những vùng chưa thực hiện tốt công tác diệt chuột đầu vụ. Các đối tượng sinh vật hại khác như ốc bươu vàng, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ, hại nặng cục bộ tại các tỉnh trong vùng. 

 

b) Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

 

Các đối tượng như rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt... tiếp tục gây hại cục bộ trên lúa Xuân Hè giai đoạn chắc xanh - chín tại Bình định, mức độ hại từ nhẹ - trung bình. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá, chuột .... phát sinh gây hại cục bộ lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng. Bọ trĩ, sâu keo...hại lúa Hè Thu muộn giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Ốc bươu vàng tiếp tục lây lan, hại nặng cục bộ lúa giai đoạn mạ vùng trũng thấp.

 

c) Các tỉnh Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long

 

- Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, thời gian tới điều kiện thời tiết mưa, kết hợp nắng nóng xen kẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát triển mạnh, đặc biệt trên những chân ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và ruộng canh tác giống nhiễm có thể bị nhiễm nặng.

 

- Rầy nâu gây hại chủ yếu trà lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ, ở mức nhẹ - trung bình. Dự kiến rầy trưởng thành di trú tập trung vào cuối tháng 6/2020; các tỉnh chuẩn bị gieo sạ lúa Thu Đông cần cần lưu ý theo dõi diễn biến rầy nâu di trú và diễn biến của thời tiết để gieo sạ “né rầy” nhằm hạn chế rầy nâu di trú truyền bệnh virus vàng lùn, lùn xoắn lá cho cho cây lúa non.

- Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá: tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ trên lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

 

Ngoài ra cũng cần lưu ý các đối tượng có khả năng gia tăng diện tích nhiễm như bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép hạt,... gây hại trên lúa giai đoạn trỗ - chín; ốc bươu vàng trên lúa giai đoạn mạ; sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá trên lúa giai đoạn làm đòng-trổ.

 

2. Trên cây trồng khác

 

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại trên nhưng diện tích ngô 3-9 lá.

 

- Trên cây rau, màu: sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, sâu khoang, ruồi đục lá, bệnh phấn trắng, bọ trĩ, nhện đỏ… phát sinh gây hại nhẹ; bệnh xoăn lá virus tiếp tục gây hại trên cây cà chua.

 

- Cây ăn quả có múi: Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp, sâu vẽ bùa, .... tiếp tục hại tăng; Bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh vàng lá thối rễ tiếp tục phát sinh gây hại xu hướng tăng tại các vùng chuyên canh.

- Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại tại các tỉnh phía Nam, sâu đục cuống quả vải, bọ xít nâu tiếp tục phát sinh, gây hại trên vải muộn quả non ở Bắc Giang, Hải Dương.

 

- Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp, bệnh phồng lá, ... tiếp tục gây hại.

 

- Cây mía: Bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ, sâu non bọ hung, sâu non xén tóc, ... tiếp tục gây hại cục bộ tại vùng ổ dịch, nặng hại cục bộ. 

 

- Cây sắn: Bệnh khảm lá tiếp tục gây hại, có khả năng phát sinh gây hại tăng; rệp sáp bột hồng tái xuất hiện và gây hại tại địa phương đã từng phát hiện trước đây.

 

- Cây cà phê: Bọ xít muỗi tiếp tục gây hại trên cà phê chè ở Lâm Đồng; bọ cánh cứng tiếp tục gây hại trên cây cà phê ở giai đoạn kiến thiết cơ bản ở Kon Tum, Đắk Lắk, rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành, khô quả, mọt đục quả, bệnh thán thư, bệnh gỉ sắt, ... tiếp tục gây hại. 

 

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, bệnh chết chậm, rệp các loại... tiếp tục gây hại. 

 

- Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành, bệnh khô cành, ...tiếp tục gây hại nhẹ trên lá, lộc non.

 

- Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ, bệnh thán thư, ...gây hại nhẹ. 

 

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành phát sinh gây hại từ đầu mùa mưa.

 

- Cây dừa: Bọ cánh cứng hại dừa tiếp tục gây hại.

 

Cục Bảo vệ thực vật

 

Tin khác