Dự báo sâu bệnh tuần 19 – 25/2

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh đạo...

22/03/2019

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 01 THÁNG 07 NĂM 2019

Diễn biến sâu hại vào mùa mưa, bà con cần lưu ý để có biện pháp phòng tránh

13/07/2019