• Màu trái xanh
  • Kích thước
  • Thời gian sinh trưởng 25-30 ngày
  • Năng suất cao
  • Khả năng kháng bệnh,sức sống cây khỏe
  • Mùa vụ quanh năm