• Màu trái hạt màu vàng cam
  • Kích thước 17-18 x 5 cm.
  • Thời gian sinh trưởng 95 - 105 ngày sau gieo
  • Năng suất 9-11 tấn/ha
  • Khả năng kháng bệnh,sức sống cây sinh trưởng khỏe, kháng bệnh tốt
  • Mùa vụ Đông Xuân, Hè Thu, Thu Đông