• Màu trái xanh đậm bóng
  • Kích thước trọng lượng 400-500gr
  • Thời gian sinh trưởng 42-45 ngày
  • Năng suất 20-30 tấn/ ha
  • Khả năng kháng bệnh,sức sống cây cây sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt
  • Mùa vụ quanh năm