Bí đỏ 989 dễ đậu trái, độ đồng đều cao

Bí đỏ 989 là giống bí đỏ dễ đậu trái, độ đồng đều cao, trồng quanh năm

19/07/2019

Dưa leo 68 rộ sớm, năng suất cao

Dưa leo lai F1 Vino 68 rộ sớm, bảo quản lâu , năng suất cao

19/07/2019

Sản phẩm bí đao KaliB năng suất vượt trội

KaliB là sản phẩm bí đao có màu xanh đẹp , năng suất cao

19/07/2019