• Màu trái xanh có bông
  • Kích thước dài 22-25cm
  • Thời gian sinh trưởng 45-50 ngày
  • Năng suất 60-80 tấn/ ha
  • Khả năng kháng bệnh,sức sống cây cây khỏe, kháng virus tốt
  • Mùa vụ quanh năm