Với mục tiêu trở thành Công ty hàng đầu trong ngành hạt giống, Công Ty Cổ Phần Vino luôn tiên phong nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất tạo ra hạt giống chất lượng  giúp người nông dân có vụ mùa thắng lợi

 TRIẾT LÝ NỀN TẢNG

1. Thông qua các hoạt động của mình, chúng tôi tin rằng Vino Group không chỉ tạo ra giá trị cho xã hội mà còn phát triển các nền nông nghiệp lạc hậu.

2. Chúng tôi cam kết gia tăng giá trị lâu dài một cách bền vững bằng cách hành động theo sứ mệnhgiá trị cốt lõi do Vino Group đề ra.

3. Chúng tôi duy trì tầm nhìn dài hạn trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh để tạo ra giải pháp khép kín cho người nông dân và phát triển ngành nông nghiệp.

4. Vino Group được vận hành như một công ty hàng đầu trong ngành nông nghiệp thông qua các biện pháp quản lý công bằng, minh bạch, bởi những cộng sự giàu kỹ năng, trung thực, tư duy phản biện và tôn trọng lẫn nhau.

5. Chúng tôi vun đắp mối quan hệ gắn bó với tất cả các bên có lợi ích liên quan bằng sự cam kết cao, tinh thần tận tụy của toàn thể nhân viên trong hệ thống Vino Group.