Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (07.09.2020)

Dư báo sâu bệnh tháng 9 năm 2020 các tỉnh thành trên cả nước của Cục Bảo Vệ Thực Vật

17/09/2020

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (30/08/2020)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (30/08/2020) của Cục Bảo Vệ Thực Vật

03/09/2020

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (22/06/2020 - 30/06/2020)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (22/06/2020 - 30/06/2020) thông tin từ Cục BVTV

29/06/2020