Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (07.09.2020)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (07.09.2020)

Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 4 - trưởng thành. Hiện nay theo kết quả thăm đồng ngày 31/08-01/09, phát hiện 1 số diện tích nhiễm bệnh vàng lùn- lùn xoắn lá rải rác dưới ngưỡng thống kê. Đây chính là nguồn bệnh chính dẫn đến nguy cơ bệnh phát triển lây lan tạo thành dịch nếu không được quản lý chặt chẽ. Cần khuyến cáo nhổ bỏ, tiêu hủy những cây có biểu hiện bệnh trên đồng, quản lý tốt nguồn rầy nâu tại chỗ để hạn chế rầy di chuyển truyền bệnh sang diện tích mới. 

 

Ảnh minh hoạ

1. Trên cây lúa:

 

1.1  Đối với các tỉnh Bắc Bộ:  

 

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng: rầy tuổi 4-5 tiếp tục gây hại trên các trà lúa; hại nặng cục bộ trên lúa Mùa sớm - chính vụ, nhất là trên các giống nhiễm.

 

+ Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non tiếp tục gây bông bạc tăng trên trà lúa Mùa sớm trỗ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, dảnh héo diện hẹp trên trà lúa Mùa muộn.

 

 

+ Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tuổi lớn tiếp tục hại trên trà lúa Mùa chính vụ- muộn, hại nặng trên những diện tích không phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 và diện tích phun trừ kém hiệu quả nhất là các tỉnh đồng bằng ven biển.    

 

+ Bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa Mùa chính vụ - muộn, hại nặng trên các giống nhiễm như lúa thuần và lúa lai Trung Quốc; bệnh khô vằn mức độ hại nặng tăng nhanh trên trà lúa đòng - trỗ bông.

 

+ Bệnh lùn sọc đen: tiếp tục phát sinh gây hại diện hẹp, mức độ hại nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn phát triển đòng tại các tỉnh Hòa Bình, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh,...

 

Ngoài ra, chuột tiếp tục phát sinh gây hại tăng; bệnh vàng lá di động (vàng lụi), bệnh đen lép hạt.... hại nhẹ, cục bộ; vùng miền núi phía Tây Bắc chú ý bệnh đạo ôn cổ bông. 

 

- Đối với các tỉnh Bắc Trung bộ: 

 

+ Chuột: Sẽ dồn mật độ tiếp tục gây hại trên lúa Mùa giai đoạn đòng trỗ tại các tỉnh trong vùng. Hại nặng ở các khu ruộng gần gò bãi, mương máng, những vùng chưa thực hiện tốt công tác diệt chuột đầu vụ.

 

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa Mùa sớm giai đoạn chín, lúa Mùa chính vụ trỗ- chín sữa- chắc xanh, lúa Mùa muộn giai đoạn làm đòng,  mức độ hại và diện tích nhiễm tăng tại các tỉnh: Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa. Đặc biệt tại các huyện miền núi, có khả năng gây cháy cục bộ tại những vùng có mật độ cao, ruộng thiếu nước, công tác phòng trừ không tốt hoặc không được phòng trừ.

 

+ Sâu đục thân 2 chấm: Tiếp tục gây bông bạc trên lúa Mùa giai đoạn trỗ bông, gây dảnh héo trên lúa Mùa muộn giai đoạn đứng cái - làm đòng.

 

+ Nhện gié: Tiếp tục gây hại trên lúa Mùa giai đoạn đòng - trỗ - chín sáp, mức độ gây hại nhẹ đến trung bình, nặng cục bộ. 

 

+ Bệnh khô vằn: tiếp tục gây hại tăng trên lúa Mùa làm đòng - trỗ bông - chín tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thanh Hóa; hại nặng trên những chân ruộng cấy dày, bón nhiều đạm.

 

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn, bạc lá: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa Mùa giai đoạn làm đòng - trỗ - chín sữa tại các tỉnh trong vùng như Nghệ An, Thanh Hóa.

 

- Bệnh lem lép hạt: Bệnh tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa Mùa giai đoạn trỗ bông- đỏ đuôi 

- chín; hại nặng cục bộ tại Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. 

 

Ngoài ra, các đối tượng dịch hại khác như bệnh lùn sọc đen ...  tiếp tục phát sinh gây hại diện hẹp tại Nghệ An ở mức độ nhẹ đến trung bình (nặng cục bộ); sâu cuốn lá nhỏ, bọ xít dài,....,....tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ đến trung bình trên lúa Mùa muộn giai đoạn đứng cái, làm đòng- trỗ tại các tỉnh trong vùng.

 

1.2 Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

 

Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, lem lép thối hạt... tiếp tục phát sinh và gia tăng gây hại trên lúa Hè Thu giai đoạn trỗ - chín, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình; bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại trên trà lúa Hè Thu muộn ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh hòa và Tây Nguyên, mức độ hại phổ biến từ nhẹ đến trung bình, hại nặng cục bộ; bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cục bộ lúa Hè Thu giai đoạn trỗ - chín; sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm,... tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ đến trung bình trên lúa vụ 3 và lúa Mùa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng; ốc bươu vàng tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ trên lúa vụ 3, lúa Mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; chuột tiếp tục gây hại nhẹ, hại nặng cục bộ trên các trà lúa.

 

1.3 Các tỉnh Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long

 

 

Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 4 - trưởng thành. Hiện nay theo kết quả thăm đồng ngày 31/08-01/09, phát hiện 1 số diện tích nhiễm bệnh vàng lùn- lùn xoắn lá rải rác dưới ngưỡng thống kê. Đây chính là nguồn bệnh chính dẫn đến nguy cơ bệnh phát triển lây lan tạo thành dịch nếu không được quản lý chặt chẽ. Cần khuyến cáo nhổ bỏ, tiêu hủy những cây có biểu hiện bệnh trên đồng, quản lý tốt nguồn rầy nâu tại chỗ để hạn chế rầy di chuyển truyền bệnh sang diện tích mới. 

 

Ngoài ra, chú ý bệnh lem lép hạt, đạo ôn cổ bông, chuột gây hại trên lúa giai đoạn trỗ-chín, bệnh đạo ôn lá, sâu năn trên lúa giai đoạn đẻ nhánh. Các đối tượng khác xuất hiện và gây với tỷ lệ và mật độ không cao.

 

2. Trên cây trồng khác

 

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại.

 

- Trên cây rau, màu: sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, sâu khoang, ruồi đục lá, bệnh phấn trắng, bọ trĩ, nhện đỏ… phát sinh gây hại nhẹ; bệnh xoăn lá virus tiếp tục gây hại trên cây cà chua.

 

- Cây ăn quả có múi: Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp, sâu vẽ bùa, .... tiếp tục hại tăng; Bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh vàng lá thối rễ tiếp tục phát sinh gây hại xu hướng tăng tại các vùng chuyên canh; diện tích nhiễm sâu đục quả giảm do thời tiết bất thuận.

 

- Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại tại các tỉnh phía Nam, sâu đục cuống quả vải, bọ xít nâu tiếp tục phát sinh, gây hại trên vải muộn quả non ở Bắc Giang, Hải Dương.

 

- Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp, bệnh phồng lá, ... tiếp tục gây hại.

 

- Cây mía: Bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ, sâu non bọ hung, sâu non xén tóc, ... tiếp tục gây hại cục bộ tại vùng ổ dịch, nặng hại cục bộ. 

 

- Cây sắn: Bệnh khảm lá tiếp tục gây hại, phát sinh gây hại tăng; rệp sáp bột hồng tái xuất hiện và gây hại tại địa phương đã từng phát hiện trước đây.

 

- Cây cà phê: Bọ xít muỗi tiếp tục gây hại trên cà phê chè ở Lâm Đồng; bọ cánh cứng tiếp tục gây hại trên cây cà phê ở giai đoạn kiến thiết cơ bản ở Kon Tum, Đắk Lắk, rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành, khô quả, mọt đục quả, bệnh thán thư, bệnh gỉ sắt, ... tiếp tục gây hại. 

 

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, bệnh chết chậm, rệp các loại... tiếp tục gây hại. 

 

- Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành, bệnh khô cành, ...tiếp tục gây hại nhẹ trên lá, lộc non.

 

- Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ, bệnh thán thư, ...gây hại nhẹ. 

 

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành phát sinh gây hại từ đầu mùa mưa.

 

- Cây dừa: Bọ cánh cứng hại dừa tiếp tục gây hại.

 

- Trên cây tre, nứa, luồng, vầu: Trưởng thành châu chấu tre lưng vàng tiếp tục di cư và gây hại nặng cục bộ trên tre, nứa, luồng,.. tại các tỉnh tiếp giáp biên giới Lào và Trung Quốc như Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa,...

 

Theo Cục bảo vệ thực vật

Tin khác