Bệnh hại cây Xà lách

Bệnh hại cây Xà lách

1. Bệnh chết rạp cây con(Pythium sp., Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporium).

1.1. Triệu chứng gây hại, điều kiện phát sinh phát triển bệnh

- Sự nhiễm bệnh chỉ xuất hiện quanh khu đất trồng cây con, phần thân dưới thối khô có màu nâu sẫm đến đen. Lá nhăn, teo, các rễ con thối hoàn toàn, rễ cọc bị thối. Vết bệnh thường giới hạn ở phần ngoài của thân và các cây bị nhiễm có thể bị đổ hoặc lá bị rũ, xám bóng và có màu xanh lục. Những cây bị nhiễm sẽ còi cọc và chết.

- Nấm gây bệnh tồn tại trong đất, thích hợp với ẩm độ và nhiệt độ cao.

1.2. Biện pháp phòng trừ

- Vệ sinh đồng ruộng triệt để.

- Bón phân đầy đủ, cân đối.

2.Bệnh thối nhũn vi khuẩn(Erwinia carotovora).

2.1. Triệu chứng gây hại và điều kiện phát sinh phát triển bệnh

- Vết bệnh đầu tiên thường xuất hiện ở các cuống lá già phía dưới gần mặt đất, tạo thành những đốm mọng nước, sau đó thối nhũn. Vết bệnh theo cuống lá phát triển lên phía trên làm cho cả lá bị vàng và thối nhũn. Các lá phía trên cũng có thể bị bệnh và cả cây bị thối.

- Vi khuẩn phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ 27 - 300C, pH thích hợp 7,2. Tồn tại trên các tàn dư cây trồng và xâm nhập qua vết thương.

2.2. Biện pháp phòng trừ

- Làm đất kỹ, vệ sinh đồng ruộng triệt để trước khi trồng.

- Luân canh cây trồng.

- Bón phân cân đối, không bón quá nhiều đạm, trong điều kiện mùa mưa cần tăng cường bón kali.

3. Bệnh thối vàng do nấm(Fusarium oxysporum)

3.1. Triệu chứng gây hại và điều kiện phát sinh phát triển bệnh

Do nấm Fusarium oxysporum: làm cho phần thân gốc, rễ có màu đen, thối nhũn từ lá gốc và lây lan nhanh vào mùa mưa.

3.2. Biện pháp phòng trừ

Thực hiện biện pháp phòng trừ tổng hợp đạt kết quả cao hơn sử dụng đơn lẻ phương pháp hóa học.

- Làm đất kỹ, vệ sinh đồng ruộng triệt để trước khi trồng.

- Chọn giống sạch bệnh.

- Luân canh với các cây trồng khác họ.

- Không tưới nước quá ẩm.

- Trồng cây trên những chân đất cao ráo, dễ thoát nước.

4. Bệnh thối bẹ(Slerotium rolfsii,Rhizoctoniasolani).

4.1. Triệu chứng gây hại và điều kiện phát sinh phát triển bệnh

- Bệnh phá hại ở rễ, và thân. Khi nấm xâm nhập sớm làm cây con bị héo rũ ngay. Rễ và thân giáp mặt đất có nhiều u sần sùi, vết bệnh có màu nâu bao quanh, sau đó bị thối. Nếu trời ẩm ướt thì trên vết bệnh có lớp nấm trắng ngà.

- Nhiệt độ thích hợp để nấm phát triển là 20 - 250C.

4.2. Biện pháp phòng trừ

- Chọn giống sạch bệnh.

- Luân canh với các cây trồng khác họ.

- Không tưới nước quá ẩm.

- Trồng cây trên những chân đất cao ráo, dễ thoát nước.

- Vệ sinh đồng ruộng

Tin khác