Lễ ký kết hợp đồng phân phối độc quyền Phân hữu cơ sinh học Minori 2 tại Việt Nam

Lễ ký kết hợp đồng phân phối độc quyền Phân hữu cơ sinh học Minori 2 tại Việt Nam

Ngày 19/06/2019, tại Hồ Chí Minh đã diễn ra sự kiện: “Lễ ký kết hợp đồng phân phối độc quyền Phân hữu cơ sinh học Minori 2 tại Việt Nam” giữa Công Ty Cổ Phần Vino (Việt Nam) và Tập đoàn Mizusako (Nhật Bản).

Buổi ký kết hợp đồng có sự tham gia của 3 bên bao gồm (từ sáng sang phải): Ông. Trần Văn Thắng (Công ty Cổ phần Vino) - Ông. Msao Igawa (Tập đoàn ISE) - Ông.Yoshihiro Miura (Công ty MTFE).

Thông qua hợp tác này, hai bên có thể hợp tác đẩy nhanh quá trình cung cấp sản phẩm giúp nền nông nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất, lợi nhuận trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

Với mục tiêu hướng vào canh tác bền vững, Tập đoàn Mizusako sẽ cung cấp cho Công ty Vino những sản phẩm phân bón sinh học Minori chất lượng tốt nhất của Tập đoàn Mizusako giúp cải thiện tốt trồng, phát triển rễ, lá thân và khả năng sinh trưởng phát triển mạnh góp phần tăng năng suất cây trồng.

Việc sử dụng phân Minori là sản phẩm phân bón đã xử lý có nguồn nguyên liệu hữu cơ áp dụng công nghệ sinh học trong quá trình sản xuất, phối trộn với một số chất để tăng hiệu quả của phân bón, để sản xuất ra những sản phẩm phân bón có hàm lưỡng dinh dưỡng cao, chất lượng hơn so với nguyên liệu ban đầu.

Tin khác