Trồng ngô sinh khối, hướng đi mới giúp nông dân làm giàu

Trồng ngô sinh khối, hướng đi mới giúp nông dân làm giàu

Trồng ngô sinh khối, hướng đi mới giúp nông dân làm giàu

Diện tích trồng ngô sinh khối ở nước ta hiện khoảng 50.000 ha, doanh thu đạt khoảng 4.000 tỷ đồng/năm. Đây là hướng đi mới, nhiều tiềm năng, nếu liên kết sản xuất tốt có thể là mô hình giúp nhiều nông dân làm giàu.

Dẫn số liệu từ Cục Chăn nuôi, nhu cầu ngô sinh khối cần cho chăn nuôi đại gia súc là 27,6 triệu tấn/năm, trong đó các doanh nghiệp chăn nuôi tự cung cấp được khoảng 70%, còn lại cần mua ngoài là 30% (khoảng 8 triệu tấn). Trong kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2020, Cục Trồng trọt khuyến cáo các địa phương có thế mạnh chăn nuôi đại gia súc liên kết với doanh nghiệp phát triển diện tích ngô sinh khối.

Hiện nay, nhu cầu thức ăn thô xanh đang chiếm tới trên 90% nhu cầu thức ăn của gia súc ăn cỏ. Mỗi con trâu, bò giai đoạn vỗ béo có, nhu cầu thức ăn thô xanh lên tới 40-50kg/ngày. 

Để đạt được những mục tiêu này, nhu cầu về thức ăn thô xanh phục vụ cho việc nâng tổng đàn gia súc ăn cỏ của cả nước đang là vấn đề hết sức cấp thiết. Hiện cả nước mới chỉ có khoảng 172.000ha đất trồng cỏ, trong đó có khoảng 50.000ha ngô sinh khối.


Do đó, việc liên kết với doanh nghiệp chăn nuôi trồng ngô sinh khối là nét mới trong vụ đông năm 2020, mô hình này không chỉ giúp tạo thu nhập ổn định cho nông dân, còn hình thành mối liên kết bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, đưa sản phẩm của ngành trồng trọt trở thành đầu vào của ngành chăn nuôi.

Hiện tại Vino đang cung cấp sản phẩm ngô sinh khối VINO 688 đáp ứng được nhu cầu năng suất, chống chịu nắng chịu hạn, chịu sâu tốt.

Link sản phẩm
http://www.vino.com.vn/vino-688-giong-ngo-uu-viet.html

Link đặt hàng
http://www.vino.com.vn/bap-lai-f1-vino-688.html

Tin khác